​ای که چو آفتاب و مَه دستِ کرم گشاده ای
۹ آذر ۱۳۹۵ 1727 132.1 KB 157 0

​ای که چو آفتاب و مَه دستِ کرم گشاده ای

ای که چو آفتاب و مَه دستِ کرم گشاده ای...


مطالب مرتبط