سال ها پیش، دشمن بعثی حمله آورد سوی این خانه همه آماده ی نبرد شدند روبروی هجوم بیگانه سال ها گرچه سخت بود ولی همه نور امید را دیدند با...

پایگاه جهاد

پایگاه جهاد

سال ها پیش، دشمن بعثی
حمله آورد سوی این خانه
همه آماده ی نبرد شدند
روبروی هجوم بیگانه

سال ها گرچه سخت بود ولی
همه نور امید را دیدند
با توسل به هشتمین خورشید
هشت سال تمام جنگیدند

رفت آن سال های سخت اما
خاطراتش هنوز محترمند
مثل آن سال های دور هنوز
اهل ایران مسافر حرمند

همگی در دعا شهادت را
از امام رئوف می خواهند
حرمش را اهالی جبهه
پایگاه جهاد می نامند

همگی زائر حرم هستند
گلشان با حرم سرشته شده
روی سربندشان زمان جهاد
یا امام رضا نوشته شده


مطالب مرتبط