جدول پخش تلویزیون اینترنتی رضوی

عنوان برنامه توضیحات برنامه شروع برنامه پایان برنامه
اذان صبح و اقامه نماز جماعت
اذان صبح و اقامه نماز جماعت پخش زنده
اذان صبح به افق مشهد مقدس ساعت 04:44:12 و اقامه نماز جماعت صبح به امامت حجة الاسلام حسینی ایازی از رواق امام خمینی (ره)
04:44 05:05
زیارت امین الله - ابراهیم احمدی
زیارت امین الله - ابراهیم احمدی پخش زنده
قرائت زیارت امین الله توسط آقای ابراهیم احمدی بعد از اقامه نماز جماعت صبح از رواق امام خمینی (ره)
05:05 05:25
ترتیل نیم جزء از قرآن کریم
ترتیل نیم جزء از قرآن کریم پخش زنده
ترتیل نیم جزء از قرآن کریم توسط قاریان ممتاز کشوری و تفسیر آیات قرائت شده ساعت 05:25 از رواق امام خمینی (ره)
05:25 06:15
آیه های آسمانی
آیه های آسمانی 
قرائت قرآن کریم به مدت 5 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی
07:05 07:10
قرائت دعای عهد
قرائت دعای عهد 
قرائت دعای عهد با نوای آقای محسن فرهمند آزاد به مدت 10 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی
07:10 07:20
مستند سفر به مدائن
مستند سفر به مدائن 
فیلم مستند سفر به مدائن به مدت 25 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی
07:20 07:45
سخنرانی - حجةالاسلام انصاری بحرینی
سخنرانی - حجةالاسلام انصاری بحرینی 
سخنرانی با موضوع زیارت برتر توسط حجةالاسلام انصاری بحرینی به مدت 65 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی
07:45 08:50
دعای عالیةالمضامین - مرتضی طاهری
دعای عالیةالمضامین - مرتضی طاهری 
قرائت دعای عالیة المضامین با نوای آقای مرتضی طاهری به مدت 40 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی
08:50 09:30
مستند حرم شناسی
مستند حرم شناسی 
فیلم مستند حرم شناسی به مدت 60 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی
09:30 10:30
بیان احکام - حجة الاسلام آدینه دوست
بیان احکام - حجة الاسلام آدینه دوست پخش زنده
بیان احکام و آداب زیارت توسط حجة الاسلام آدینه دوست ساعت 10:30 از رواق امام خمینی (ره)
10:30 10:50
سخنرانی - حجة الاسلام طباطبائی
سخنرانی - حجة الاسلام طباطبائی پخش زنده
سخنرانی با موضوع الگوهای زندگی در آیینه قرآن و روایات توسط حجة الاسلام سید جعفر طباطبائی ساعت 10:50 از رواق امام خمینی (ره)
10:50 11:30
اذان ظهر و اقامه نماز جماعت
اذان ظهر و اقامه نماز جماعت پخش زنده
اذان ظهر به افق مشهد مقدس ساعت 11:44:44 و اقامه نماز جماعت ظهر و عصر به امامت حجة الاسلام حسینی ایازی از رواق امام خمینی (ره)
11:44 12:20
زیارت امین الله - حسن اسلامی
زیارت امین الله - حسن اسلامی پخش زنده
قرائت زیارت امین الله توسط آقای حسن اسلامی بعد از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر از رواق امام خمینی (ره)
12:20 12:45
مستند سفر به مدائن
مستند سفر به مدائن بازپخش
فیلم مستند سفر به مدائن به مدت 25 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی
12:45 13:10
سخنرانی - حجةالاسلام انصاری بحرینی
سخنرانی - حجةالاسلام انصاری بحرینی بازپخش
سخنرانی با موضوع زیارت برتر توسط حجةالاسلام انصاری بحرینی به مدت 65 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی
13:10 14:15
دعای عالیةالمضامین - مرتضی طاهری
دعای عالیةالمضامین - مرتضی طاهری بازپخش
قرائت دعای عالیة المضامین با نوای آقای مرتضی طاهری به مدت 40 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی
14:15 14:55
مستند حرم شناسی
مستند حرم شناسی بازپخش
فیلم مستند حرم شناسی به مدت 60 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی
14:55 15:55
بیان احکام - حجة الاسلام برسلانی
بیان احکام - حجة الاسلام برسلانی پخش زنده
بیان احکام مبتلابه توسط حجة الاسلام برسلانی ساعت 16:20 از رواق امام خمینی (ره)
16:20 16:40
سخنرانی - حجة الاسلام اسلامی فر
سخنرانی - حجة الاسلام اسلامی فر پخش زنده
سخنرانی با موضوع سیره ائمه معصومین علیهم السلام توسط حجة الاسلام جعفر اسلامی فر ساعت 16:40 از رواق امام خمینی (ره)
16:40 17:25
اذان مغرب و اقامه نماز جماعت
اذان مغرب و اقامه نماز جماعت پخش زنده
اذان مغرب به افق مشهد مقدس ساعت 17:39:34 و اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء به امامت حجة الاسلام حسینی ایازی از رواق امام خمینی (ره)
17:39 18:15
زیارت امین الله - جواد قربانپور
زیارت امین الله - جواد قربانپور پخش زنده
قرائت زیارت امین الله توسط آقای جواد قربانپور بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء از رواق امام خمینی (ره)
18:15 18:30
سخنرانی - حجة الاسلام سید آبادی
سخنرانی - حجة الاسلام سید آبادی پخش زنده
سخنرانی با موضوع سیره زندگی حضرت فاطمه زهراء سلام الله علیها توسط حجة الاسلام محمد سید آبادی ساعت 18:30 از رواق امام خمینی (ره)
18:30 19:15
دعای عالیة المضامین - حجة الاسلام ایزدخواه
دعای عالیة المضامین - حجة الاسلام ایزدخواه پخش زنده
قرائت دعای عالیة المضامین توسط حجة الاسلام ایزدخواه ساعت 19:15 از رواق امام خمینی (ره)
19:15 20:00
بخش سوم برنامه های آرشیوی
بخش سوم برنامه های آرشیوی بازپخش
پخش سوم برنامه های آرشیوی ساعت 20:00 از تلویزیون اینترنتی رضوی
20:00 04:30