جدول پخش تلویزیون اینترنتی رضوی

عنوان برنامه توضیحات برنامه شروع برنامه پایان برنامه
اذان صبح و اقامه نماز جماعت
اذان صبح و اقامه نماز جماعت پخش زنده
اذان صبح به افق مشهد مقدس ساعت 03:25:40 و اقامه نماز جماعت صبح به امامت حجة الاسلام حسینی ایازی از رواق امام خمینی (ره)
03:25 03:45
زیارت امین الله - محمد عابدیها
زیارت امین الله - محمد عابدیها پخش زنده
قرائت زیارت امین الله توسط آقای محمد عابدیها بعد از اقامه نماز جماعت صبح از رواق امام خمینی (ره)
03:45 04:00
ترتیل نیم جزء از قرآن کریم
ترتیل نیم جزء از قرآن کریم پخش زنده
ترتیل نیم جزء از قرآن کریم توسط قاریان ممتاز کشوری و تفسیر آیات قرائت شده ساعت 04:00 از رواق امام خمینی (ره)
04:00 04:50
آیه های آسمانی
آیه های آسمانی 
قرائت قرآن کریم به مدت 5 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی
07:05 07:10
قرائت دعای عهد
قرائت دعای عهد 
قرائت دعای عهد با نوای آقای محسن فرهمند آزاد به مدت 10 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی
07:10 07:20
مستند آب آبی کاشی ستاره
مستند آب آبی کاشی ستاره 
فیلم مستند آب آبی کاشی ستاره به مدت 45 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی
07:20 08:05
سخنرانی - حجةالاسلام کازرونی
سخنرانی - حجةالاسلام کازرونی 
سخنرانی با موضوع حقایق معنوی در ادبیات مادی توسط حجةالاسلام کازرونی به مدت 45 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی
08:05 08:50
دعای توسل - محمد رضا طاهری
دعای توسل - محمد رضا طاهری 
قرائت دعای توسل با نوای آقای محمد رضا طاهری به مدت 55 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی
08:50 09:45
مستند زیارت
مستند زیارت 
فیلم مستند زیارت به مدت 30 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی
09:45 10:15
مداحی - جعفر ماهرخسار
مداحی - جعفر ماهرخسار 
مداحی با نوای آقای جعفر ماهرخسار به مدت 30 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی
10:10 10:45
بیان احکام - حجة الاسلام موسوی
بیان احکام - حجة الاسلام موسوی پخش زنده
بیان احکام و آداب زیارت توسط حجة الاسلام سید رضا موسوی ساعت 11:20 از رواق امام خمینی (ره)
11:20 11:45
سخنرانی - حجة الاسلام رجائی خراسانی
سخنرانی - حجة الاسلام رجائی خراسانی پخش زنده
سخنرانی با موضوع سیره امامان معصوم علیهم السلام توسط حجة الاسلام رجائی خراسانی ساعت 11:45 از رواق امام خمینی (ره)
11:45 12:20
اذان ظهر و اقامه نماز جماعت
اذان ظهر و اقامه نماز جماعت پخش زنده
اذان ظهر به افق مشهد مقدس ساعت 12:32:59 و اقامه نماز جماعت ظهر و عصر به امامت حجة الاسلام حسینی ایازی از رواق امام خمینی (ره)
12:32 13:10
زیارت امین الله - سید هاشم وفائی
زیارت امین الله - سید هاشم وفائی پخش زنده
قرائت زیارت امین الله توسط آقای سید هاشم وفائی بعد از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر از رواق امام خمینی (ره)
13:10 13:30
مستند آب آبی کاشی ستاره
مستند آب آبی کاشی ستاره بازپخش
فیلم مستند آب آبی کاشی ستاره به مدت 45 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی
13:30 14:15
سخنرانی - حجةالاسلام کازرونی
سخنرانی - حجةالاسلام کازرونی بازپخش
سخنرانی با موضوع حقایق معنوی در ادبیات مادی توسط حجةالاسلام کازرونی به مدت 45 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی
14:15 15:00
دعای توسل - محمد رضا طاهری
دعای توسل - محمد رضا طاهری بازپخش
قرائت دعای توسل با نوای آقای محمد رضا طاهری به مدت 55 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی
15:00 15:55
مستند زیارت
مستند زیارت بازپخش
فیلم مستند زیارت به مدت 30 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی
15:55 16:25
مداحی - جعفر ماهرخسار
مداحی - جعفر ماهرخسار بازپخش
مداحی با نوای آقای جعفر ماهرخسار به مدت 30 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی
16:25 16:55
سخنرانی - حجةالاسلام ضیائی
سخنرانی - حجةالاسلام ضیائی بازپخش
سخنرانی با موضوع ناباروری توسط حجةالاسلام ضیائی به مدت 75 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی
16:55 18:10
دین نشاط زندگی - حجة الاسلام امین نیا
دین نشاط زندگی - حجة الاسلام امین نیا پخش زنده
دین نشاط زندگی - سخنرانی با موضوع مباحث اخلاقی و اجتماعی توسط حجة الاسلام مرتضی امین نیا ساعت 18:00 از گزینه "صحن جمهوری اسلامی" این سایت
18:00 19:30
قرائت قرآن کریم
قرائت قرآن کریم پخش زنده
قرائت قرآن کریم ساعت 18:30 از صحن جامع رضوی
18:30 18:40
مدیحه سرائی - محمد گلابگیر
مدیحه سرائی - محمد گلابگیر پخش زنده
مدیحه سرائی توسط آقای محمد گلابگیر ساعت 18:40 از صحن جامع رضوی
18:40 18:55
بیان احکام - حجة الاسلام برسلانی
بیان احکام - حجة الاسلام برسلانی پخش زنده
بیان احکام مبتلابه توسط حجة الاسلام برسلانی ساعت 18:55 از صحن جامع رضوی
18:55 19:15
سخنرانی - حجة الاسلام حسینی
سخنرانی - حجة الاسلام حسینی پخش زنده
سخنرانی با موضوع برکات و اثرات فردی و اجتماعی رمضان توسط حجة الاسلام سید مرتض حسینی ساعت 19:15 از صحن جامع رضوی
19:15 20:00
اذان مغرب و اقامه نماز جماعت
اذان مغرب و اقامه نماز جماعت پخش زنده
اذان مغرب به افق مشهد مقدس ساعت 20:13:24 و اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط حجة الاسلام عبدخدائی از صحن جامع رضوی
20:13 20:45
زیارت امین الله - علی ملائکه
زیارت امین الله - علی ملائکه پخش زنده
قرائت زیارت امین الله توسط آقای علی ملائکه بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء از صحن جامع رضوی
20:45 21:00
سخنرانی - حجة الاسلام مقری
سخنرانی - حجة الاسلام مقری پخش زنده
سخنرانی با موضوع سیره تربیتی و اخلاقی اهل بیت علیهم السلام توسط حجة الاسلام مقری ساعت 21:00 از صحن جامع رضوی
21:00 21:45
دعای توسل - ابراهیم قانع
دعای توسل - ابراهیم قانع پخش زنده
قرائت دعای توسل توسط آقای ابراهیم قانع ساعت 21:45 از صحن جامع رضوی
21:45 22:30
بخش سوم برنامه های آرشیوی
بخش سوم برنامه های آرشیوی بازپخش
بخش سوم برنامه های آرشیوی ساعت 22:30 از تلویزیون اینترنتی رضوی
22:30 03:10