۹ آذر ۱۳۹۵ 1155 132.1 KB 106 0

​ای که چو آفتاب و مَه دستِ کرم گشاده ای

ای که چو آفتاب و مَه دستِ کرم گشاده ای...مطالب مرتبط