جدول پخش تلویزیون اینترنتی رضوی

عنوان برنامه توضیحات برنامه شروع برنامه پایان برنامه
اذان صبح و اقامه نماز جماعت
اذان صبح و اقامه نماز جماعت پخش زنده
اذان صبح به افق مشهد مقدس ساعت 05:03:07 و اقامه نماز جماعت صبح به امامت حجة الاسلام حسینی ایازی از رواق امام خمینی (ره)
05:03 05:25
زیارت امین الله - محمد عابدیها
زیارت امین الله - محمد عابدیها پخش زنده
قرائت زیارت امین الله توسط آقای محمد عابدیها ساعت 05:25 از رواق امام خمینی (ره)
05:25 05:40
ترتیل نیم جزء از قرآن کریم
ترتیل نیم جزء از قرآن کریم پخش زنده
ترتیل نیم جزء از قرآن کریم توسط قاریان ممتاز کشوری و تفسیر آیات قرائت شده ساعت 05:40 از رواق امام خمینی (ره)
05:40 06:30
آیه های آسمانی
آیه های آسمانی 
قرائت قرآن کریم به مدت 5 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی
07:05 07:10
قرائت دعای عهد - محسن فرهمند
قرائت دعای عهد - محسن فرهمند 
قرائت دعای عهد با نوای آقای محسن فرهمند آزاد به مدت 10 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی
07:10 07:20
مستند آب آبی کاشی ستاره
مستند آب آبی کاشی ستاره 
فیلم مستند آب آبی کاشی ستاره به مدت 45 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی
07:20 08:05
سخنرانی - آیت الله خاتمی
سخنرانی - آیت الله خاتمی 
سخنرانی با موضوع نوآوری و شکوفایی توسط آیت الله سید احمدخاتمی به مدت 60 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی
08:05 09:05
دعای توسل - زنده یاد حاج رضا انصاریان
دعای توسل - زنده یاد حاج رضا انصاریان 
قرائت دعای توسل با نوای زنده یاد حاج رضا انصاریان همراه با مداحی آقای سید جعفر ماهرخسار به مدت 55 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی
09:05 10:00
بیان احکام - حجة الاسلام علیزاده
بیان احکام - حجة الاسلام علیزاده پخش زنده
بیان احکام و آداب زیارت توسط حجة الاسلام محسن علیزاده ساعت 10:00 از رواق امام خمینی (ره)
10:00 10:30
سخنرانی - حجة الاسلام حمیدی
سخنرانی - حجة الاسلام حمیدی پخش زنده
سخنرانی با موضوع تحلیل سیره نبوی توسط حجة الاسلام مرتضی حمیدی ساعت 10:30 از رواق امام خمینی (ره)
10:30 11:10
اذان ظهر و اقامه نماز جماعت
اذان ظهر و اقامه نماز جماعت پخش زنده
اذان ظهر به افق مشهد مقدس ساعت 11:25:20 و اقامه نماز جماعت ظهر و عصر به امامت حجةالاسلام حسینی ایازی از رواق امام خمینی (ره)
11:25 12:00
زیارت امین الله - جواد مشکی باف
زیارت امین الله - جواد مشکی باف پخش زنده
قرائت زیارت امین الله توسط آقای جواد مشکی باف بعد از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر از رواق امام خمینی (ره)
12:00 12:15
مستند آب آبی کاشی ستاره
مستند آب آبی کاشی ستاره بازپخش
فیلم مستند آب آبی کاشی ستاره به مدت 45 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی
12:20 13:05
سخنرانی - آیت الله خاتمی
سخنرانی - آیت الله خاتمی بازپخش
سخنرانی با موضوع نوآوری و شکوفایی توسط آیت الله سید احمدخاتمی به مدت 60 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی
13:05 14:05
دعای توسل - زنده یاد حاج رضا انصاریان
دعای توسل - زنده یاد حاج رضا انصاریان بازپخش
قرائت دعای توسل با نوای زنده یاد حاج رضا انصاریان همراه با مداحی آقای سید جعفر ماهرخسار به مدت 55 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی
14:05 15:00
مستند موزه مرکزی
مستند موزه مرکزی بازپخش
فیلم مستند موزه مرکزی به مدت 40 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی
15:00 15:40
بیان احکام - حجة الاسلام برسلانی
بیان احکام - حجة الاسلام برسلانی پخش زنده
بیان احکام مبتلابه توسط حجة الاسلام مظفر برسلانی ساعت 15:40 از رواق امام خمینی (ره)
15:40 16:20
اذان مغرب و اقامه نماز جماعت
اذان مغرب و اقامه نماز جماعت پخش زنده
اذان مغرب به افق مشهد مقدس ساعت 16:37:26 و اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء به امامت حجة الاسلام حسینی ایازی از رواق امام خمینی (ره)
16:37 17:10
زیارت امین الله - جواد قربانپور
زیارت امین الله - جواد قربانپور پخش زنده
قرائت زیارت امین الله توسط آقای جواد قربانپور بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء از رواق امام خمینی (ره)
17:10 17:30
سخنرانی - حجة الاسلام امین نیا
سخنرانی - حجة الاسلام امین نیا پخش زنده
سخنرانی با موضوع صفات متقين توسط حجة الاسلام مرتضی امین نیا ساعت 17:30 از رواق امام خمینی (ره)
17:30 18:15
مدیحه سرائی - سید جعفر ماهرخسار
مدیحه سرائی - سید جعفر ماهرخسار پخش زنده
مدیحه سرائی توسط آقای سید جعفر ماهرخسار ساعت 18:15 از رواق امام خمینی (ره)
18:15 18:30
دعای توسل - کاظم غلامشاهی
دعای توسل - کاظم غلامشاهی پخش زنده
قرائت دعای توسل توسط آقای کاظم غلامشاهی ساعت 18:30 از رواق امام خمینی (ره)
18:30 19:00
بخش سوم برنامه های آرشیوی
بخش سوم برنامه های آرشیوی بازپخش
بخش سوم برنامه های آرشیوی ساعت 19:00 از تلویزیون اینترنتی رضوی
19:00 04:45