جدول پخش تلویزیون اینترنتی رضوی

عنوان برنامه توضیحات برنامه شروع برنامه پایان برنامه
اذان صبح و اقامه نماز جماعت
اذان صبح و اقامه نماز جماعت پخش زنده
اذان صبح به افق مشهد مقدس ساعت 04:47:30 و اقامه نماز جماعت صبح به امامت حجة الاسلام حسینی ایازی از رواق امام خمینی (ره)
04:47 05:10
زیارت امین الله - ابوطالب خالق پور
زیارت امین الله - ابوطالب خالق پور پخش زنده
قرائت زیارت امین الله توسط آقای ابوطالب خالق پور ساعت 05:10 از رواق امام خمینی (ره)
05:10 05:30
ترتیل نیم جزء از قرآن کریم
ترتیل نیم جزء از قرآن کریم پخش زنده
ترتیل نیم جزء از قرآن کریم توسط قاریان ممتاز کشوری و تفسیر آیات قرائت شده ساعت 05:30 از رواق امام خمینی (ره)
05:30 06:20
آیه های آسمانی
آیه های آسمانی 
قرائت قرآن کریم به مدت 5 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی
07:05 07:10
قرائت دعای عهد - محسن فرهمند
قرائت دعای عهد - محسن فرهمند 
قرائت دعای عهد با نوای آقای محسن فرهمند آزاد به مدت 10 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی
07:10 07:20
مستند در این قطعه از بهشت
مستند در این قطعه از بهشت 
فیلم مستند در این قطعه از بهشت به مدت 35 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی
07:20 07:55
سخنرانی - حجةالاسلام دهدشت
سخنرانی - حجةالاسلام دهدشت 
سخنرانی با موضوع سیره امام رضا علیه السلام توسط حجةالاسلام دهدشت به مدت 60 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی
07:55 08:55
زیارت جامعه کبیره - مرتضی طاهری
زیارت جامعه کبیره - مرتضی طاهری 
قرائت زیارت جامعه کبیره با نوای آقای مرتضی طاهری به مدت 65 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی
08:55 10:00
بیان احکام - حجة الاسلام عنایتی
بیان احکام - حجة الاسلام عنایتی پخش زنده
بیان احکام و آداب زیارت توسط حجة الاسلام هادی عنایتی ساعت 10:00 از رواق امام خمینی (ره)
10:00 10:30
سخنرانی - حجة الاسلام سید جعفر طباطبائی
سخنرانی - حجة الاسلام سید جعفر طباطبائی پخش زنده
سخنرانی با موضوع بیان سیره حضرت امام حسن عسکری علیه السلام توسط حجة الاسلام سید جعفر طباطبائی ساعت 10:30 از رواق امام خمینی (ره)
10:30 11:00
اذان ظهر و اقامه نماز جماعت
اذان ظهر و اقامه نماز جماعت پخش زنده
اذان ظهر به افق مشهد مقدس ساعت 11:17:43 و اقامه نماز جماعت ظهر و عصر به امامت حجةالاسلام حسینی ایازی از رواق امام خمینی (ره)
11:17 11:50
زیارت امین الله - امیر کردی
زیارت امین الله - امیر کردی پخش زنده
قرائت زیارت امین الله توسط آقای امیر کردی بعد از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر از رواق امام خمینی (ره)
11:50 12:10
مستند در این قطعه از بهشت
مستند در این قطعه از بهشت بازپخش
فیلم مستند در این قطعه از بهشت به مدت 35 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی
12:15 12:50
سخنرانی - حجةالاسلام دهدشت
سخنرانی - حجةالاسلام دهدشت بازپخش
سخنرانی با موضوع سیره امام رضا علیه السلام توسط حجةالاسلام دهدشت به مدت 60 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی
12:50 13:50
زیارت جامعه کبیره - مرتضی طاهری
زیارت جامعه کبیره - مرتضی طاهری بازپخش
قرائت زیارت جامعه کبیره با نوای آقای مرتضی طاهری به مدت 65 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی
13:50 14:55
مستند آستان عشق (سحر خلوت)
مستند آستان عشق (سحر خلوت) بازپخش
فیلم مستند آستان عشق (سحر خلوت) به مدت 35 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی
14:55 15:30
بیان احکام - حجة الاسلام برسلانی
بیان احکام - حجة الاسلام برسلانی پخش زنده
بیان احکام مبتلابه توسط حجة الاسلام برسلانی ساعت 15:50 از رواق امام خمینی (ره)
15:50 16:25
اذان مغرب و اقامه نماز جماعت
اذان مغرب و اقامه نماز جماعت پخش زنده
اذان مغرب به افق مشهد مقدس ساعت 16:39:18 و اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء به امامت حجة الاسلام حسینی ایازی از رواق امام خمینی (ره)
16:39 17:15
زیارت امین الله - محمد عطاپور
زیارت امین الله - محمد عطاپور پخش زنده
قرائت زیارت امین الله توسط آقای محمد عطاپور بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء از رواق امام خمینی (ره)
17:15 17:35
سخنرانی - حجة الاسلام مقری
سخنرانی - حجة الاسلام مقری پخش زنده
سخنرانی با موضوع سیری در زندگی امام حسن عسکری علیه السلام توسط حجة الاسلام مقری ساعت 17:35 از رواق امام خمینی (ره)
17:35 18:20
زیارت جامعه کبیره - امیر عارف
زیارت جامعه کبیره - امیر عارف پخش زنده
قرائت زیارت جامعه کبیره توسط آقای امیر عارف ساعت 18:20 از رواق امام خمینی (ره)
18:20 19:30
بخش سوم برنامه های آرشیوی
بخش سوم برنامه های آرشیوی بازپخش
بخش سوم برنامه های آرشیوی ساعت 19:30 از تلویزیون اینترنتی رضوی
19:30 04:30